HYUNDAI-031/20
HYUNDAI-031/20
HYUNDAI-031/20

20
SANTA FE 1, SM, 07.2000 - 10.2006 (KOREA)
SANTA FE CLASSIC/TAGER, SM, c 04.2007 - .... ()

2300
 –  + 
..:
  • SANTA FE 1, SM,  07.2000 - 10.2006 (KOREA)
  • SANTA FE CLASSIC/TAGER, SM, c 04.2007 - .... ()