Название Фото Ед.изм. Цена Заказ
JETOUR 0  
Передние 20 мм


JETOUR DASHING, (I), SUV, c 2022 - …
JETOUR X70, (I), c 2018 - …
JETOUR X70 PLUS, (I), SUV, c 2023 - …
JETOUR-001/20 2100  
Передние 30 мм


JETOUR DASHING, (I), SUV, c 2022 - …
JETOUR X70, (I), c 2018 - …
JETOUR X70 PLUS, (I), SUV, c 2023 - …
JETOUR-001/30 2500  
Передние 40 мм


JETOUR DASHING, (I), SUV, c 2022 - …
JETOUR X70, (I), c 2018 - …
JETOUR X70 PLUS, (I), SUV, c 2023 - …
JETOUR-001/40 2900  
Задние под пружину увеличенные на 20 мм


JETOUR DASHING, (I), SUV, c 2022 - …
JETOUR X70, (I), c 2018 - …
JETOUR X70 PLUS, (I), SUV, c 2023 - …
JETOUR-002/20 2500  
Задние под пружину увеличенные на 30 мм


JETOUR DASHING, (I), SUV, c 2022 - …
JETOUR X70, (I), c 2018 - …
JETOUR X70 PLUS, (I), SUV, c 2023 - …
JETOUR-002/30 2900  
Задние под пружину увеличенные на 40 мм


JETOUR DASHING, (I), SUV, c 2022 - …
JETOUR X70, (I), c 2018 - …
JETOUR X70 PLUS, (I), SUV, c 2023 - …
JETOUR-002/40 3300