HYUNDAI-024/20
HYUNDAI-024/20
HYUNDAI-024/20
Передняя 20 мм
6х10
AZERA, EL, TG, с 01.07.2005 - ...22.02.2007 - ...,
GRANDEUR, EL, TG, с 01.07.2005 - ...31.10.2006 - …,
SONATA, EK, EM, ER, NF, с 25.11.2004 - ...02.12.2008 - ...

Цена: 2500
 –  + 
Ед.изм.: КОМПЛЕКТ
AZERA, EL, TG, с 01.07.2005 - ...22.02.2007 - ...,
GRANDEUR, EL, TG, с 01.07.2005 - ...31.10.2006 - …,
SONATA, EK, EM, ER, NF, с 25.11.2004 - ...02.12.2008 - ...